Werkgroep 045

Kranslegging Zuukerschool 2016

Overdenking bij het bevrijdingsmonument 2016

 

Vandaag zijn we hier bijeengekomen om stil te zijn en te gedenken. Het park waar we nu staan is genoemd naar Baron Sweerts de Landas. Hij was burgemeester van 1889 tot 1926, 90 jaar geleden! Hij zette zich in voor de jeugd van Epe en voor het onderwijs. Hij had twee bekende uitspraken: “Kennis is macht” en “Recht voor allen”.

 

Als we stil zijn denken we aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Veel mensen hebben hun leven gegeven voor de vrijheid van anderen. Volwassenen en kinderen werden vervolgd en vermoord, alleen omdat ze anders waren. Mensen gingen op de vlucht en hadden geen rechten meer. Niemand mocht in vrijheid zijn mening uiten.

Toen de oorlog voorbij was, waren de mensen blij, maar er was ook veel verdriet. Zelfs al overleef je een oorlog, je raakt hem niet meer kwijt.

 

Na de oorlog hebben de landen zich verenigd en zijn de Verenigde Naties opgericht (1945). De landen spraken af dat er nooit meer zo’n vreselijke oorlog mocht komen. De mensenrechten werden opgesteld: de universele verklaring van de rechten van de mens (1948). Er werd afgesproken dat alle mensen in alle landen die rechten zouden krijgen. Recht op leven, recht op godsdienst, recht op vrijheid en op veiligheid; recht op vrije meningsuiting.

 

Later werden er ook rechten voor kinderen opgesteld (1989). Juist kinderen hebben recht op liefde, verzorging en onderwijs. Al deze rechten gelden voor iedereen, wie je ook bent, wat je ook gelooft en waar je ook woont.

In de les van vanmorgen hebben jullie gehoord en gezien dat er nog steeds landen zijn die zich niets aantrekken van deze rechten en dat er op veel plaatsen in de wereld nog oorlog is en dat er heel veel mensen op de vlucht zijn en hun leven wagen om in een ander land te mogen wonen in vrijheid. Ook moeten kinderen meevechten als kindsoldaat.

Oorlog is geen kinderspel!!

 

In de les hebben jullie een film gezien over het leven van Anne Frank. Zij schreef in haar dagboek over het onrecht in deze wereld. Zij wilde ook zo graag vrede en gerechtigheid.

Wij zijn hier al zo lang vrij, maar we mogen de mensen niet vergeten, die nog steeds niet in vrijheid kunnen leven en nog steeds geen vrijheid van meningsuiting hebben.

 

Recht op vrije meningsuiting

heeft nog lang niet iedereen

en voordat het zo ver zijn zal,

daar gaan jaren overheen.

Maar al kun je al die mensen

dan niet helpen aan dat recht,

toch helpt het allicht een beetje,

wanneer je er wat van zegt.

 

(Gedicht van Jan Boerstoel).

 

Janneke Damen-Meinema

Werkgroep Amnesty International gemeente Epe (Scholengroep)

Zoeken

Inlogformulier

  • Laatste wijziging 29 november 2018.