Persbericht

PERSBERICHT AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty schrijfacties een succes

EPE/VAASSEN
Goed nieuws: Johan Teterissa uit Indonesië is vrijgelaten! We hebben verschillende Amnesty-acties voor hem gevoerd en blijkbaar met succes.
In februari heeft de Amnestygroep gemeente Epe weer twee nieuwe schrijfacties.
De eerste schrijfactie gaat naar Vietnam. De Vietnamese mensenrechtenverdediger Trần Thi Nga is niet veilig in de gevangenis. Ze werd bijna 2 jaar geleden opgepakt voor haar deelname aan een protestactie waarin de overheid opgeroepen werd maatregelen te nemen na een grote milieuramp in 2016 waarbij een staalfabriek gif in zee dumpte. Ze kreeg 9 jaar cel en 5 jaar huisarrest. In de gevangenis werd ze aangevallen. Zeer waarschijnlijk in opdracht van de gevangenisdirecteur.
De tweede schrijfactie gaat naar Burundi. Mensenrechtenverdediger Germain Rukuki werd in april dit jaar veroordeeld tot 32 jaar celstraf omdat hij streed tegen marteling in Burundi. Dit is een absurd lange straf! Rukuki zou in 2016 onder meer ‘de staatsveiligheid hebben bedreigd’, omdat hij zich als werknemer van de inmiddels verboden organisatie ACAT-Burundi inzette tegen marteling. De rechter veroordeelde hem ook voor ‘deelname aan een rebellerende beweging’. Maatschappelijke organisaties worden in Burundi steeds meer onderdrukt, nadat in april 2015 een politieke crisis uitbrak.

U kunt kosteloos aan deze schrijfacties meedoen door een schrijfkaart op te halen bij een van de kerken in Epe en Vaassen, de Wereldwinkel in Epe en de bibliotheken in Epe en Vaassen. U kunt ook een schrijfabonnement nemen waarbij u de kaarten incl. postzegels maandelijks tegen kostprijs krijgt thuisbezorgd. Met het ondertekenen van de kaarten levert u een niet geringe bijdrage aan de druk die op overheden en instanties wordt gelegd om de mensenrechten te respecteren. En het sturen van al die honderden kaarten heeft wel degelijk effect, want er worden geregeld mensen vrijgelaten.

Schrijven helpt niet altijd, niet schrijven helpt nooit

Heeft u de website van de Amnestygroep gemeente Epe al eens bezocht? Hier vindt u alle informatie over de activiteiten van de werkgroep en Amnesty International. Zie www.epe.amnesty.nl.