Scholenwerk

Gastles over het werk vanAmnesty International

De scholenwerkgroep van  Amnesty Epe  heeft een tweetal  middagen lessen gegeven aan 17 derde jaars leerlingen afdeling VMBO Epe.
De Amnesty les komt uit het lesprogramma Mensjesrechten: “kinderen op de vlucht”.Daarbij werd door Roeland Schrama (lid van de scholen werkgroep) een interview afgenomen van een gevlucht Syrisch meisje Hala, die ook op de RSG zit.De leerlingen hebben kaarten gemaakt en geschreven aan leeftijd genoten in Bahrein. Door de docenten van de RSG waren de leerlingen voorbereid op de lessen van Amnesty, aangezien  veel leerlingen vooringenomen standpunten hadden over vluchtelingen en de opvang daarvan.Ze waren dan ook onder de indruk van het vlucht verhaal van Hala, en stelden daarover ook de nodige vragen.
Het was fantastisch om te zien hoe de leerlingen de lessen volgden. Met een goed gevoel kijkt de werkgroep terug op deze lessen.

Tekeningen gemaakt door de Bernadus school in Epe. Let op de tang !!!!